รับตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ( FIRE PUMP ) , ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( FIRE ALARM )
0810719169  0917507677 คุณลูกปลา   ensafe07@gmail.com kulomo_lp@hotmail.com    
LINE ID : lpjung3

รายละเอียดการตรวจสอบ Fire Pump
1. ระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ( Fire Pump )
 - ตรวจสอบสภาพตัวเรือนปั๊ม
  - ตรวจสอบวาล์วระบายน้ำหมุนเวียนตัวเรือนปั๊ม
  - ตรวจสอบสารหล่อลื่นแกนเพลาปั๊ม
  - ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดเฟืองเปลี่ยนทิศทาง (Right Angle Gear)
  - ตรวจสอบจุดต่างๆที่ปั้มสูบน้ำดับเพลิง
2. ระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Driver)
  - ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
  - ตรวจสอบกรองน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
  - ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบน้ำมันหล่อลื่น
  - ตรวจสอบสภาพกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  - ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
  - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  - ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังบรรจุมีไม่น้อยกว่า 2/3 ของถัง
  - ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในช่องแบตเตอรี่ชุดที่ 1, 2 ท่วมแผ่นธาตุ พร้อมทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
  - ตรวจสอบ ระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและการรั่วซึมของน้ำในระบบระบายความร้อน
3. ระบบท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์
  - ตรวจสอบสภาพของวาล์วด้านดูดและด้านจ่าย
  - ตรวจสอบสภาพของมาตรวัดความดันท่อด้านดูด (Pressure Gauge)
  - ตรวจสอบสภาพของมาตรวัดความดันท่อทดสอบการไหล (Flow Test) ภานในห้อง
  - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของวาล์วระบายแรงดัน (Presssure Relief Valve)
  - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของปั๊มสูปน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)
  - ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำของถังล่อน้ำ (Priming Tank)
4. แผงควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (สำหรับเครื่องยนต์)
  - ตรวจสอบสวิทซ์เลือกสถานะการทำงานอยู่ในตำแหน่ง "Auto" ตลอดเวลา
  - ตรวจสอบพบไฟแสดงสถานะความผิดปกติ "ปรากฎขึ้น"
  - ตรวจสภาพโดยรวมของตู้ควบคุมและสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ภายในแผงควบคุม
5. การทดสอบระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ (Engine Testing) และการทดสอบแผงควบคุมการทำงานของเครื่องยต์  ใช้เวลา 30 นาที ต่อครั้งในวันทดสอบ
6.ทำความสะอาดระบบเครื่องยนต์และตู้ควบคุมของระบบ Fire Pump

การบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอุปกรณ์
  - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
  - เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
  - เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  - เปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำพร้อมเติมน้ำยาหล่อเย็น

ทำการทดสอบอัตราการไหลของระบบน้ำดับเพลิง (Performance Test Fire pump)
  - ทดสอบอัตราการไหลของระบบน้ำดับเพลิง ที่ 0%, 100%, 150%, (ในวันที่ตรวจสอบแนะนำให้ลูกค้าเติมน้ำในระบบให้เต็มถังให้เพียงพอในเวลา 30 นาทีในการทดสอบ)

  - สุ่มฉีดสายน้ำดับเพลิงจำนวน หัว (ทดสอบตรงบริเวณที่ทดสอบได้)รายละเอียดการตรวจสอบ Fire Alarm
1. Fire Alarm Control Panel ( FCP ) ตู้ควบคุมระบบ
2. Heat Detector (ตรวจจับความร้อน)
3. Fix Temp. Heat  Detector (ตรวจจับความร้อน)
4. Smoke Detector (ตรวจจับควัน)
5. Beam Detector (ตรวจจับควัน ลำแสง)
6. Alarm Bell  (ตัวส่งสัญญาณเตือน)
7. Manual Station (ตัวกดแจ้งเหตุเตือน)

8. Certificate for fire alarm system (เซ็นต์รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า)
ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียด
คุณเกศกนก ภาคาทรัพย์
0810719169  , 0917507677  
mail : ensafe07@gmail.com
kulomo_lp@hotmail.com
ID LINE :  LPJUNG3

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รับตรวจสอบการจัดการพลังงาน 081-0719169

รับตรวจเครนทุกชนิด ติดต่อ 0810719169 คุณลูกปลา